Image

Welkom bij Rebel & de Herder!

Een platform waardoor jij toegerust wordt en meer mag ontdekken over Jezus Christus. Hij is de Goede Herder die zorgt voor ons, Zijn schapen. Kom en voeg je bij Zijn kudde. Want elke rebel heeft de Goede Herder nodig.

Image

Selina Rebel | 25 jaar | Getrouwd met Thomas | Mama van Isaac (0) | Werkt als Creative Director bij Celebration Church Netherlands | Dient op zondagen in het aanbiddingsteam als vocalist.

Even voorstellen...

Hey hallo! Mijn naam is Selina Rebel en ik heet je van harte welkom, hier bij Rebel & de Herder. Vanaf eind 2020 ben ik begonnen met het opzetten van dit platform met het doel: dat jij Jezus leert kennen. Mijn geloofswandel begon nadat ik mij liet dopen in juli 2014. Sindsdien heeft mijn leven prachtige hoogtepunten en moeilijke dieptepunten gekend, maar één ding bleef voor mij altijd duidelijk: God is en blijft een goede God.

Toen in begin 2020 de pandemie begon en we allemaal thuis moesten blijven, realiseerde ik mij dat de missie die God de mensheid gaf in Genesis en Mattheüs écht onze opdracht is die wij moeten uitvoeren. Dat het aan ons is om God te volgen, goede vertegenwoordigers te zijn van het koninkrijk en discipelen te maken.


Tijdens de pandemie realiseerde ik mij dat er geen tijd te verliezen is. De wereld verandert elke week, positief en negatief. Zo kwam ineens een pandemie op ons pad en zorgde ervoor dat we allemaal thuis moesten blijven. Niet meer zondag in je veilige kerkbubbel maar thuis op de bank met je bijbel.

Het was een moeilijke tijd voor ons allemaal wereldwijd maar wij Christenen vinden kracht en hoop in Jezus. Maar wat als je Jezus niet kent? Wat als je geen kracht en hoop vind maar je alleen maar wanhoop voelt? En hoe gaat die niet-christen Jezus leren kennen als ik er niet over vertel? Als de kerken niet open zijn en ze alleen mij als buurvrouw hebben?

Jezus roept ons om goede vertegenwoordigers van het Koninkrijk te zijn en zodoende kwam Rebel & de Herder tot stand. Het is om jou, niet-christen te vertellen over Jezus. En om met jou, christen, te delen hoe mijn geloofswandel verloopt. Want we mogen van elkaar leren!

Ik bid dat dit platform jou tot zegen mag zijn en hoor het graag als er dingen zijn die jij nodigt hebt.

Veel liefs! Selina Rebel.

"Het is aan ons om God te volgen, goede vertegenwoordigers te zijn van het koninkrijk en discipelen te maken".


De Goede Herder in de Bijbel.

1 Wij, de schapen, gaan weleens rebels onze eigen weg en raken de weg kwijt.

2. Jezus, de Goede Herder, ziet jou en wil je terug bij de kudde brengen.

3. Hij gaat je achterna, brengt je thuis en heeft je onvoorwaardelijk lief.
Lukas 15:1-7 HSV

Al de tollenaars en de zondaars nu kwamen bij Hem om Hem te horen. 2. En de Farizeeën en de schriftgeleerden morden onder elkaar en zeiden: Deze Man ontvangt zondaars en eet met hen. 3. En Hij sprak deze gelijkenis tot hen en zei: 4. Welk mens onder u die honderd schapen heeft en er één van verliest, verlaat niet de negenennegentig in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt? 5. En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. 6. En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: Wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden, dat verloren was. 7. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over negenennegentig rechtvaardigen, die de bekering niet nodig hebben.


1 Jezus is de Goede Herder, die ieder schaap bij naam kent.

2. Hij blijft standvastig staan wanneer er gevaar komt en zal de schapen met zijn leven beschermen.

3. Wij mogen andere schapen die deze kudde nog niet kennen introduceren aan de Goede Herder.Johannes 10:1-16 HSV

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie de schaapskooi niet door de deur binnengaat, maar van elders naar binnen klimt, die is een dief en een rover. 2. Maar wie door de deur naar binnen gaat, die is herder van de schapen. 3. Voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stem, en hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. 4. En wanneer hij zijn eigen schapen naar buiten gedreven heeft, gaat hij voor hen uit, en de schapen volgen hem, omdat zij zijn stem kennen. 5. Maar een vreemde zullen zij beslist niet volgen, maar zij zullen van hem wegvluchten, omdat zij de stem van vreemden niet kennen. 6. Deze gelijkenis sprak Jezus tot hen, maar zij begrepen niet wat datgene wat Hij tot hen sprak, betekende. 7. Jezus dan zei opnieuw tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ik ben de Deur voor de schapen. 8. Allen die vóór Mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. 9. Ik ben de Deur; als iemand door Mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. 10. De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben. 11. Ik ben de goede Herder; de goede herder geeft zijn leven voor de schapen. 12. Maar de huurling en wie geen herder is, die de schapen niet tot eigendom heeft, ziet de wolf komen en laat de schapen in de steek en vlucht; en de wolf grijpt ze en drijft de schapen uiteen. 13. En de huurling vlucht, omdat hij een huurling is en zich niet om de schapen bekommert. 14. Ik ben de goede Herder en Ik ken de Mijnen en word door de Mijnen gekend, 15. zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken; en Ik geef Mijn leven voor de schapen. 16. Ik heb nog andere schapen, die niet van deze schaapskooi zijn; ook die moet Ik binnenbrengen, en zij zullen Mijn stem horen en het zal worden één kudde en één Herder.